«Ханды кудай ураарда — эли менен чабышат»

Улуу ата-бабаларыбыздан бизге мындай соз калыптыр

«Ханды кудай ураарда — эли менен чабышат».

Ал эми бизден келечектеги муунадрага томондогудой соз калат

«Ханды кудай да урбайт, жер да албайт»

Кыргыз АЖОСУ «Мен букамын – бийлик учун сузомун» - деп элин сузуп жатат. «Кизяк абдан ништяк» - деп элин бокоо чылап кылым артка таштады. «Аткарабыз график – пошлем всех нафиг» деп электр энергияны очуруп кыргызстанга кунурт тун киргизди.

Баш которуп ханды карап ооз ачакандар Э.Булекбаев сыяктуу соттолуп, Э.Байсалов сыяктуу куугунтука учурап, Х.Мажиева сыяктуу чачтан суйролуп жатат, ошондой эле жаныдан баш котруп коз ачкан жаштар соттолуп, камалып жатат. Бул бийликтин алсыздыгы, демократия атабыздын кундон-кунго карып алдан тайып барататканы.

2009 жыл бука жылы, хандын жылы демек Кыргыз элинин шордуу жылы, а балким ханды кудай ураар жылы…

«Кыргызстан Жашылдар Партиясы»